گلستان هنر- اطلاعات تماس
تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/9 | 
فصلنامه گلستان هنر
نشانی دفتر مجله: خیابان ولی‌عصر‌عج، تقاطع خیابان طالقانی، شماره‌ی ۱۵۵۲، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، طبقهٔ ششم
کد پستی: ۱۴۱۶۹۵۳۶۱۳
تلفن: ۶۶۹۵۱۶۵۸

همراه مدیریت داخلی: ۰۹۱۵۵۲۱۴۵۵۳ (بهارلو)

پست الکترونیک نشریه: Golestanehonar۹۷gmail.com
پست الکترونیک سردبیر: Makinejadhonar.ac.ir 
نشانی مطلب در وبگاه گلستان هنر:
http://golestanehonar.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب