گلستان هنر- درباره نشریه
نشریه گلستان هنر منتشر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/8 | 
گلستان هنر
(در تاریخ هنر و معماری ایران‌زمین)
Golestan-e Honar Jouranl
 
گلستان هنر فصلنامه‌ای است پژوهشی در زمینه تاریخ هنر و مطالعات تاریخی هنر و معماریِ حوزه تمدنیِ ایران بزرگ که در هر فصل منتشر می‌شود.
این نشریه در دو دوره متفاوت از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و از ۱۳۹۸ تا امروز به شرح ذیل چاپ شده است:


دوره اول: از شماره ۱ تا ۱۶
از شماره ۱ تا ۱۶ به صورت ماهنامه (از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)
مدیر مسئول: میرحسین موسوی
سردبیر: دکتر مهرداد قیومی بیدهندی
شاپا: ISSN ۱۷۳۵-۷۸۹۶


دوره جدید:
از شماره ۱ (شماره پیاپی ۱۷) آغاز و تاکنون ادامه دارد.
مدیر مسئول: دکتر علی تقوی
سردبیر: دکتر مهدی مکی‌نژاد

شاپا:
ISSN ۱۷۳۵-۳۸۹۰
نشانی مطلب در وبگاه گلستان هنر:
http://golestanehonar.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب